Dion Leurink
Software Engineer

Als software engineer zet ik mijn favoriete tool, software, in om bedrijfsprocessen optimaal te automatiseren. Dit doe ik door mijn brede technische kennis en ervaring vanuit de (industriële) automatisering in te zetten.

Ik ga pas naar huis als er niks meer te automatiseren is!