Disclaimer

Disclaimer voor Onlineplasticsgroup.com

Online Plastics Group B.V. (Kamer van Koophandel: 61289566), handelend onder de naam Online Plastics Group B.V. hierna te noemen Onlineplasticsgroup.com, verleent u hierbij toegang tot Onlineplasticsgroup.com. Onlineplasticsgroup.com behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Onlineplasticsgroup.com spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Onlineplasticsgroup.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Onlineplasticsgroup.com.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Onlineplasticsgroup.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Onlineplasticsgroup.com. Voor op Onlineplasticsgroup.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Onlineplasticsgroup.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Onlineplasticsgroup.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Onlineplasticsgroup.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.